Vrijeme ne čeka nikoga

Da bi spoznao vrijednost sestre ili brata
Pitaj nekoga tko ih nema.

Da bi spoznao vrijednost 4 godine
Pitaj maturanta.

Da bi spoznao vrijednost jedne godine
Pitaj studenta koji je pao na završnom ispitu.

Da bi spoznao vrijednost devet mjeseci
Pitaj majku koja je rodila mrtvorođenče.

Da bi spoznao vrijednost jednog mjeseca
Pitaj majku koja je rodila nedonošče.

Da bi spoznao vrijednost jednog tjedna
Pitaj izdavača tjednih novina.

Da bi spoznao vrijednost jedne minute
Pitaj osobu koja je zakasnila na tramvaj, vlak ili avion.

Da bi spoznao vrijednost jedne sekunde
Pitaj osobu koja je preživjela nesreću.

Vrijeme ne čeka ni na koga

Cijeni svaki trenutak koji imaš

A najviše ćeš ga cijeniti ako ga provedeš s nekim posebnim.

Nemoj čekati da shvatiš vrijednost prijatelja ili člana obitelji -
tek kada ga izgubiš.