Kako se čuva ljubav


Majka i dječak hodaju plažom…

U jednom trenutku dječak upita: “Mama, kako se čuva ljubav??
 
Mama ga pogleda i odgovori: “Uzmi malo pijeska i stisni šaku…”

Dječak stisne šaku i što je više stiskao, to je više pijeska curilo iz nje… 

“Ali mama, pijesak mi bježi..!!!”
 
“Znam, a sada otvori potpuno šaku…”

Dječak posluša, ali u ttrenutku zapuhne vjetar i odnese sav pijesak s dlana..
 
“Ni ovako ne uspijevam zadržati pijesak..!!”

Na to majka, sa smješkom na licu, reče: 

“Sada uzmi opet malo pijeska u ruku i drzi dlan kao da je u obliku kašike, dovoljno zatvoren da ga sačuvaš i dovoljno otvoren da bude slobodan…”

Dječak učini kako mu je rečeno i pijesak mu ostane na dlanu, zaštićen od vjetra i slobodan da ne klizi kroz prste…

Eto.. kako se čuva ljubav..